Contact Us

Send us a message

Xin qúi vị nhắn tim dưới đây nếu cần giúp đỡ hay có thắc mắc, câu hỏi gì.

Live Support
Mon - Sun: 9am - 10pm
Phone
(713) 855-4818
(800) 715-7176
Email
lienlac@canngay.com
Facebook
canngay

Frequently Asked Questions

Nếu bạn không thấy câu trả lời cho thắc mắc của bạn dưới đây thì xin gọi live support (713) 855-4818

Tôi quên password không sign in được?
Nếu qúi vị quên password không sign in được thì có 2 cách sau:
  • Bấm nút này sau đó điền vào email của bạn để nhận được link làm password mới. Bạn nên trờ 2 phút rồi check email rồi làm theo hướng dẫn trên email.
  • Gọi cho nhân viên Cần Ngay (713) 855-4818 yêu cầu làm password mới.
Đăng quảng cáo trên đây bằng cách nào?
Có 2 cách để đăng quảng cáo:
  • Sau khi ghi danh, bạn có thể bắt đầu viết quảng cáo. Có hướng dẩn rõ ràng chỉ từng bước một thật dể dàng.
  • Nếu quí vị không rành về computer, xin gọi nhân viên Cần Ngay để chúng tôi giúp quí vị viết và đăng quảng cáo.
Trả tiền bằng cách nào?
Có 3 cách để trả tiền:
  • Trả bằng PayPal
  • Trả bằng Credit or Debit Card
  • Trả bằng Check
Tôi được sửa đổi nội dung quảng cáo bao nhiêu lần?
Bạn có thể sửa đổi quảng cáo bao nhiêu lần cũng được.
  • Nếu bạn đã tự đăng thì sign in vào rồi bấm nút trên góc bên phải Sửa Quảng Cáo. Sau khi bấm vào đó thì làm theo hướng dẫn là xong.
  • Bạn có thể gọi cho nhân viên Cần Ngay và chúng tôi sẽ luôn vui lòng giúp bạn sửa đổi bất cứ lúc nào.